Reklaamo

Asbestin markkinointia Trumpin naamalla

Elokuussa 2018 Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kartutti ansiolistaansa jälleen uudella kyseenalaisella lakimuutoksella. Trumpin hallinto nimittäin lievensi lainsäädäntöä, joka rajoittaa terveydelle hengenvaarallisen asbestin käyttämistä rakennusteollisuudessa. Vaikka ylivoimainen enemmistö kehittyneistä valtioista on kieltänyt asbestin käytön kokonaan, Yhdysvalloissa täydellistä käyttökieltoa ei ole ollut, ja elokuussa maan ympäristönsuojeluvirasto EPA:n päätöksellä Yhdysvalloissa tuli jälleen mahdolliseksi käyttää asbestia periaatteessa minkä tahansa rakennusmateriaalin valmistuksessa, ainoan poikkeuksena sementti.

Syy Trumpin ajamalle lakimuutokselle näyttäisi olevan se, että Yhdysvaltain 45. presidentti ilmeisesti uskoo salaliittoteoriaan, jonka mukaan väitteet asbestin terveyshaitoista ovat täyttä puppua. Tai sitten syytä voi etsiä myös presidentin Venäjän kytköksistä; Trumpin päätöksestä oltiin nimittäin varsin mielissään Venäjällä, joka on maailman merkittävin asbestin tuottajamaa ja siten Yhdysvaltojen hyvinkin potentiaalinen kauppakumppani asbestin suhteen. Venäläinen asbestintuottajayritys Uralasbest alkoi Trumpin päätöksen julkistamisen jälkeen markkinoida asbestipaalejaan Trumpin naamalla varustetulla leimalla, joka mainostaa tuotteella olevan USA:n presidentin hyväksyntä.

Asbesti – tehokasta mutta tappavaa

Mitä tavaraa pahamainen asbesti oikeastaan on?  Kyseessä on kuitumainen silikaattimineraali, jota on sen monien rakennustekniseltä kannalta erinomaisten ominaisuuksien (mm. tulenkestävyys) takia käytetty laajasti rakennusteollisuudessa, etupäässä eristeenä ja sidosaineena. Eri asbestimineraaleja on itse asiassa useita, ja ne ovat luonnossa esiintyviä (asbestia on runsaasti Suomenkin kallioperässä).

Asbestikuidut jäävät keuhkoihin ja sairastuttavat hitaasti

Asbestikuitujen molekyylirakenteella on hyvien ominaisuuksien lisäksi kuitenkin myös yksi iso huono puoli: asbesti on voimakkaasti karsinogeenista, sillä elimistöön kerran päätyneet asbestikuidut eivät periaatteessa poistu sieltä koskaan. Ihmisen elimistöön asbestia päätyy pääasiassa hengityksen mukana:  hienojakoinen asbestipöly, jota irtoaa asbestia sisältävistä materiaaleista, voi leijailla ilmassa pitkiä aikoja eikä ihminen valitettavasti kykene havaitsemaan sitä aistinvaraisesti.

Kuten karsinogeenien kohdalla yleensäkin, terveyshaitat – keuhkosyöpä ja muut keuhkojen sairaudet – ilmenevät vasta vuosien päästä asbestille altistumisesta. Terveyden vaarantavaan altistumiseen sen sijaan voi riittää lyhytkin oleskelu asbestipölyä sisältävissä tilassa ilman riittäviä suojavarusteita. Pahimmassa vaarassa ovat luonnollisesti henkilöt, jotka työskentelevät toistuvasti asbestia sisältävien materiaalien parissa.

Asbesti Suomessa

Suomessa asbestin käyttäminen on ollut kokonaan kiellettyä vuodesta 1994 asti. Sitä edeltävinä vuosikymmeniä asbestia kuitenkin käytettiin maamme rakennusteollisuudessa runsaasti, ja pitkän aikaa myös tuotettiinkin Suomessa. Tästä johtuen Suomen vanhemmasta rakennuskannasta hyvin suuressa osassa lymyilee asbestia ainakin jossakin muodossa, sillä käyttökohteita aineelle on ollut lukemattomia, talojen lattiasta kattoon.

Asbestilaki velvoittaa tekemään asbestikartoituksen

Suomen vuonna 2016 tiukennetun asbestilain mukaan kodit, jotka on rakennettu ennen asbestin käytön täyskieltoa, on kartoitettava asbestin varalta ennen purkutöitä tai purkutöitä sisältävään remonttiin ryhtymistä. Purkutöiksi lasketaan kaikki pintoja rikkovat toimenpiteet, esimerkiksi vanhan tapetin hiominen.

Asbestikartoitus

Asbestikartoitus on monelle remonttia suunnittelevalle yllättävä, epämieluisa ylimääräinen kuluerä. Kustannusten lisäksi kartoitusvaatimus kasvattaa myös remontin kestoa, sillä varsinaiseen remonttiin voidaan ryhtyä vasta, kun asbestikartoitus ja mahdolliset asbestipurkutyöt on tehty (ja tilassa on vielä varmistettu mittauksilla, että kaikki asbestipöly on poistunut huoneilmasta).

Asbestikartoituksessa on kyse sekä isoista rahoista että terveydestä. Jos kartoitus omassa kodissa on tarpeen, kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että tulee varmasti tilanneeksi luotettavan asbestikartoituksen. Asbestikartoittajat nimittäin toimivat aina yhteistyössä asbestilaboratorioiden kanssa, ja valitettavasti asbestinäytteitä Suomessa tutkivien laboratorioiden tasossa on hyvin suuria eroja. Asbestilaboratorion perustaminen Suomessa ei tällä hetkellä edellytä minkäänlaista pätevyyden todistamista; tämä on saanut aikaan sen, että joidenkin laboratorioiden asbestianalyysien luotettavuus on surkea.

Vaikka asbestikartoittajan asiantuntijuus olisikin siis suurin mahdollinen, asbestikartoitus ei ole  minkään arvoinen, jos kartoittaja lähettää keräämänsä näytteet analysoitavaksi laboratorioon, jossa niitä ei osata tutkia oikein. Tällöin vaarana on, että laboratorio saattaa ilmoittaa virheellisesti näytteiden olevan asbestista puhtaita. Asiakas saattaa maksaa ison laskun asbestikartoittajalle mutta päätyä silti riskeeraamaan terveytensä.

Digimaailmaan sopiva tilitoimisto

Digitalisaatio koskettaa toimialaa kuin toimialaa, eivätkä taloushallinto ja kirjanpito ole tässä suhteessa poikkeuksia. Tämän päivän digitaalisessa maailmassa perinteiselle papereiden pyörittelylle ja manuaaliselle tietojen kirjaamiselle ei enää ole sijaa. Digitaalinen kirjanpito tarkoittaa kuitenkin muutakin kuin taloushallinnon hoitamista sähköisessä muodossa.

Oikeasti digitaalisessa taloushallinnossa tietojen käsitteleminen ja siirtäminen prosessien välillä on automatisoitu niin, että taloushallinnon työntekijöiden kontolle jää mahdollisimman vähän toistuvaa, rutiininomaista puurtamista. Tietojen mekaanisen tallentamisen sijaan he voivat silloin keskittää huomionsa niiden analysointiin, kokonaisuuksien hahmottamiseen sekä toimintojen kehittämiseen. Automatisointi vähentää myös inhimillisten virheiden määrää ja tekee raportoinnista helppoa ja oikeasti ajan tasalla olevaa. Kaiken lisäksi digitaalisen taloushallinnon avulla voidaan myös vähentää tuntuvasti henkilötyön kustannuksia.

Digitaalinen tilitoimisto vastaa yritysten tarpeisiin ja auttaa niitä pysymään perillä talousasioistaan

Vuonna 2016 perustettu Nooga on digimaailman tarpeet tunteva tilitoimisto, joka auttaa yrityksiä päivittämään kirjanpitonsa ja taloushallintonsa tälle vuosituhannelle. Nooga on yrittäjien perustama ja tietää siksi, mitä yrittäjät tilitoimistoltaan tänä päivänä tarvitsevat: nykyaikaista, oikeasti digitaalista kirjanpitoa, ajan tasalla olevia, hyödyllisiä raportteja, yrityksen liiketoiminnan ymmärrystä, apua palkanlaskennan ja henkilöstöasioiden hoitamisessa sekä talousneuvontaa, joka auttaa yritystä kehittymään.

Nykyaikainen kirjanpitojärjestelmä on kokonaan digitalisoitu. Online-pohjaisena se tarjoaa yrittäjälle jatkuvan pääsyn taloustietoihin ja on käytettävissä joustavasti vaikkapa puhelimen välityksellä. Koska ajantasaisten raporttien ja graafien saaminen järjestelmästä onnistuu vaivattomasti, yrityksen taloutta on helppoa seurata reaaliajassa. Kirjanpidon automatisointi säästää aikaa ja helpottaa yrittäjän elämää. Kun mahdollisimman suuri osa kirjanpidon rutiinityötehtävistä on automatisoitu, kirjanpitäjä voi keskittää huomionsa yrittäjän auttamiseen ja tämän yrityksen liiketoimintaan perehtymiseen.

Palkkojen ja lomien laskeminen, työehtosopimuksista perillä pysyminen ynnä muut henkilöstöasiat vievät aivan liian suuren osan monen yrittäjän ajasta ja voivat kaiken lisäksi aiheuttaa melkoista stressiä. Ulkoistamalla palkanlaskennan henkilöstöasiat perin pohjin tuntevalle tilitoimistolle yritys voi paremmin keskittyä itse olennaiseen eli lisäarvoa asiakkailleen tuottavaan liiketoimintaan.

Asiansa osaava tilitoimisto auttaa yritystä menestymään, mutta tämän avun ei tarvitse suinkaan rajoittua ulkoistamisen avulla saavutettavaan työtaakan keventämiseen. Koska tilitoimisto on talousasioiden asiantuntija, on hyvin luontevaa, että se tarjoaa asiakasyrityksilleen myös talousneuvontapalveluita ja auttaa niitä kehittymään parannusehdotuksia tekemällä.

MB Mobile KIA markkinointia

MB Mobile on välittävä autokauppa Pohjanmaalla. MB Mobilen edustamia merkkejä ovat Kia, Fiat, Jeep ja Suzuki. Automyynnin lisäksi MB Mobile tarjoaa monipuolisia huolto-ja korjauspalveluita niin henkilö- kuin pakettiautoille.

Markkinointisuunnitelma

Tavoitteena MB Mobilen kanssa oli lisätä KIA jälleenmyynnin ja muiden oheispalveluiden näkyvyyttä Googlessa ja sosiaalisessa mediassa. Laadimme asiakkaan kanssa markkinointisuunnitelman siitä, miten sisällön kanssa eri kanavissa tullaan etenemään ja toteutimme asiakkaalle uuden visuaalisen ilmeen nettisivujen muodossa. Vastasimme myös sisältöjen tuottamisessa asiakkaan sosiaalisen median eri kanaviin. Kaikki tämä luonnistui meiltä sekä suomeksi, ruotsiksi, että englanniksi.

Tuotemarkkinointi: KIA Rio

Pääpaino sosiaalisessa mediassa tapahtuvassa digimarkkinoinnissa haluttiin kuitenkin antaa uudelle KIA Riolle, joka on maailmalla KIA:n toiseksi myydyin automalli ja Suomessakin yksi maan myydyimmistä henkilöautoista. Asiakkaan toiveesta keskityimme varsinkin nettisivujen sisällössä vahvasti KIA Rion markkinointiin ja siihen liittyvien sisältöjen nostamiseen. Lisätietoa uudesta Kia Riosta löydät täältä.

Lisää infoa: Kia.com, MBMobile.fi

Aluexbeams

Aluexbeamsin päätuote on uudenaikainen Aluex-nostopalkki jolle käyttömahdollisuuksia löytyy runsaasti. Mullistavaan tuotteeseen tarvitaan myös toimivat ja näyttävät kotisivut.

Tavoite

Uudistuksen tavoitteena oli luoda sivusto, joka tuo Aluex-tuotteen hyötyjä paremmin esille visuaalisessa muodossa.

Toteutus

Suunnittelimme asiakkaalle uuden visuaalisen ilmeen. Toteutimme heidän verkkosivuston aluexbeams.com sekä toimme uuden ilmeen heidän instagram-profiiliin.

Asiakkaalle tehtiin kotisivut suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, myöhemmin on myös mahdollista lisätä muita kielejä WordPressin käännöslisäosan avulla.

Kotisivujen suunnitellessamme otimme huomioon hakukoneoptimointi ja responsiivisuus eli sen, miten sivut toimivat erikokoisilla näytöllä.

Tulos

Tuloksena syntyi tavoitteiden mukainen responsiiviset ja toimivat kotisivut. Sivuston käyttö mobiililaitteilla on responsiivisuuden takia mukava ja WordPress-sisällönhallintajärjestelmällä ylläpito on helppoa .

 

 

Tästä toimiva markkinointistrategia pienelle yritykselle

Mikä erottaa kasvavan pienyrityksen paikallaan pysyvästä? Se, että kaikilla kasvavilla yrityksillä on selkeä markkinointistrategia, joka auttaa tekemään kaikista markkinointipanostuksista tehokkaampia.

Jokainen pienyrittäjä tietää, kuinka aika kuluu pienien markkinointitoimenpiteiden toteuttamiseen. Aika menee siihen, että päivität nettisivuja ja some-kanavia, lähetät sähköposteja, osallistut tapahtumiin ja verkostoidut. Kaiken tämän voisi kuitenkin hoitaa tehokkaammin selkeän markkinointistrategian avulla. Se on perusta, jonka avulla herätät kiinnostuksen, lisäät näkyvyyttä ja teet kauppaa.

Markkinointistrategian viisi pääkysymystä

1. Kuka on asiakkaasi?

Ihanneasiakkaan valitseminen on päätös, jonka takia alat sanoa ei mahdollisille asiakkaille jotka eivät sovi kohderyhmääsi. Ilman tätä päätöstä et voi tehdä tehokasta markkinointia.

2. Mihin kategoriaan yrityksesi kuuluu?

Kirkasta yrityksesi toiminta-ajatus selkeäksi, lyhyeksi lauseeksi. Kahvila voi tarjota ”korkealaatuista kahvia” ja tilitoimisto ”tilitoimistopalveluja keskikokoisille yrityksille Jyväskylässä”.

3. Mitä lisäarvoa tarjoat asiakkaillesi?

Mieti yksi tai kaksi pääasiaa, joita tarjoat asiakkaillesi. Esimerkiksi ohjelmistoyritys voi pelkkien tietokoneohjelmien sijaan tarjota ”lisämyyntiä ja ajansäästöä”. Mitä yksinkertaisempi etu on, sitä paremmin markkinointisi toimii.

4. Ketkä ovat todelliset kilpailijasi?

Kilpailijoiden tutkiminen ja tarkentaminen on erittäin hyödyllistä. Jos tarjoat tilitoimistopalveluja, niin ovatko kaikki saman kaupungin tilitoimistot silloin kilpailijoitasi? Tässä kannattaa mennä syvemmälle ja valita pääkilpailijoiksi yksi tai kaksi selkeintä.

5. Kuinka erotut kilpailijoistasi?

Kun tiedät tärkeimmät kilpailijasi, tee lista asioista jotka teet heitä paremmin. Sen jälkeen järjestä lista sen mukaan, kuinka tärkeitä asioita ne ovat asiakkaillesi. Valitse yksi tai kaksi kaikkein tärkeintä ja lisää ne nettisivuillesi ja myyntiesitelmiisi. Unohda liika monimutkaisuus ja valitse helppoja asioita kuten halvempi hinta tai nopeampi toimitusaika.

Tehokkaan markkinointistrategian luominen alkaa vastaamalla yllä oleviin kysymyksiin. Niistä saatavan tiedon avulla pystyt keskittämään markkinointiponnistelusi uudella tavalla. Selkeä keskittäminen on yleensä asia, joka erottaa menestyvän yrityksen paikalleen jääneistä.  Kun vastaat kysymyksiin ja korvaat seuraavat lauseen kohdat vastauksilla, saat markkinointistrategiastasi selkeän lauseen, joka on helppo pitää mielessä:

[Yrityksesi nimi] on on kategorian x johtava yritys, joka tarjoaa kohderyhmälleen tärkeää lisäarvoa. Toisin kuin kilpailijat, [yrityksesi nimi] erottuu ainutlaatuisella tavalla x.

Kuvaoikeudet: Sean MacEntee

Top 5 – Markkinointi-ideat joilla hankit lisää liidejä

Parhaat markkinointi-ideat ovat sellaisia, joista hyötyvät molemmat, yleisö ja markkinoija. Hyvä markkinointi-idea vaatii kekseliään sisällön ja tavan levittää sisältöä. Se voi yhtä hyvin olla käyntikortin jakamista, kiinnostavaa sisältöä kuin ilmaisia lahjojakin. Pääasia, että idea antaa hyvän syyn kiinnostua juuri sinun tarjoamastasi tuotteesta tai palvelusta. Tässä viisi hyvää markkinointi-ideaa, joita jokainen yritys voi hyödyntää liidien hankinnassa:

1. Tee opetusvideoita

Videot kasvattavat jatkuvasti suosiotaan. Parhaita videoita ovat sellaiset, joissa tarjotaan ratkaisuja ongelmiin. Videoiden avulla on mahdollista herättää kiinnostusta, vakuuttaa ja löytää sitä kautta uusia liidejä. Yksi hyvä vinkki on lisätä videoihin tekstitykset, jolloin katsoja voi ymmärtää videon sisällön myös ilman ääntä.

2. Markkinoi ristiin muiden paikallisten yritysten kanssa

Tämä idea on yksinkertainen. Jos olet paikallinen yritys, jaa käyntikortteja tai markkinointimateriaaleja toisille paikallisille toimijoille edelleen jaettaviksi. Näin saat uusia asiakaskontakteja ilmaiseksi, kun toisen yrityksen asiakas,  joka etsii juuri sinun palveluasi, saa yhteystietosi suoraan luotettavalta lähteeltä. Tee sama myös muiden yritysten hyväksi.

3.  Sponsoroi tapahtumia

Erilaisten tapahtumien sponsorina saat näkyvyyttä tuotteillesi ja löydät uusia kontakteja. Lisäksi saat hyvää julkisuutta kun tuet ihmisille tärkeitä tapahtumia. Tämä toimii erittäin hyvin erityisesti paikallisten yritysten markkinoinnissa.

4. Tee infografiikoita

Ihmiset ovat visuaalisia olentoja. Jopa 40% ihmisistä reagoi paremmin visuaaliseen sisältöön kuin tekstiin. Infografiikat ovat hauskoja, helppoja ymmärtää ja kivoja jakaa sosiaalisessa mediassa.  Infografiikan avulla on myös helppo esittää yrityksen arvot ja brändi mieleenpainuvalla tavalla.

5. Luo ja ylläpidä verkostoa

Kukaan markkinoija ei pärjää yksin, joten oma verkosto on tärkeä uusien liidien lähde. On aina helpompaa kun on olemassa muita, jotka puhuvat puolestasi kun et itse pääse paikalle. Muiden suosittelut ovat myös paljon vahvempia referenssejä kuin pelkkä oma mainospuhe. Tämä kannattaa muistaa myös asiakaspalvelussa, koska huonot kokemukset leviävät kauemmas kuin hyvät.

 

Kuvaoikeudet: Sean MacEntee

 

 

 

 

Copyright © 2018 Reklaamo

Theme by Anders NorenUp ↑