Digitalisaatio koskettaa toimialaa kuin toimialaa, eivätkä taloushallinto ja kirjanpito ole tässä suhteessa poikkeuksia. Tämän päivän digitaalisessa maailmassa perinteiselle papereiden pyörittelylle ja manuaaliselle tietojen kirjaamiselle ei enää ole sijaa. Digitaalinen kirjanpito tarkoittaa kuitenkin muutakin kuin taloushallinnon hoitamista sähköisessä muodossa.

Oikeasti digitaalisessa taloushallinnossa tietojen käsitteleminen ja siirtäminen prosessien välillä on automatisoitu niin, että taloushallinnon työntekijöiden kontolle jää mahdollisimman vähän toistuvaa, rutiininomaista puurtamista. Tietojen mekaanisen tallentamisen sijaan he voivat silloin keskittää huomionsa niiden analysointiin, kokonaisuuksien hahmottamiseen sekä toimintojen kehittämiseen. Automatisointi vähentää myös inhimillisten virheiden määrää ja tekee raportoinnista helppoa ja oikeasti ajan tasalla olevaa. Kaiken lisäksi digitaalisen taloushallinnon avulla voidaan myös vähentää tuntuvasti henkilötyön kustannuksia.

Digitaalinen tilitoimisto vastaa yritysten tarpeisiin ja auttaa niitä pysymään perillä talousasioistaan

Vuonna 2016 perustettu Nooga on digimaailman tarpeet tunteva tilitoimisto, joka auttaa yrityksiä päivittämään kirjanpitonsa ja taloushallintonsa tälle vuosituhannelle. Nooga on yrittäjien perustama ja tietää siksi, mitä yrittäjät tilitoimistoltaan tänä päivänä tarvitsevat: nykyaikaista, oikeasti digitaalista kirjanpitoa, ajan tasalla olevia, hyödyllisiä raportteja, yrityksen liiketoiminnan ymmärrystä, apua palkanlaskennan ja henkilöstöasioiden hoitamisessa sekä talousneuvontaa, joka auttaa yritystä kehittymään.

Nykyaikainen kirjanpitojärjestelmä on kokonaan digitalisoitu. Online-pohjaisena se tarjoaa yrittäjälle jatkuvan pääsyn taloustietoihin ja on käytettävissä joustavasti vaikkapa puhelimen välityksellä. Koska ajantasaisten raporttien ja graafien saaminen järjestelmästä onnistuu vaivattomasti, yrityksen taloutta on helppoa seurata reaaliajassa. Kirjanpidon automatisointi säästää aikaa ja helpottaa yrittäjän elämää. Kun mahdollisimman suuri osa kirjanpidon rutiinityötehtävistä on automatisoitu, kirjanpitäjä voi keskittää huomionsa yrittäjän auttamiseen ja tämän yrityksen liiketoimintaan perehtymiseen.

Palkkojen ja lomien laskeminen, työehtosopimuksista perillä pysyminen ynnä muut henkilöstöasiat vievät aivan liian suuren osan monen yrittäjän ajasta ja voivat kaiken lisäksi aiheuttaa melkoista stressiä. Ulkoistamalla palkanlaskennan henkilöstöasiat perin pohjin tuntevalle tilitoimistolle yritys voi paremmin keskittyä itse olennaiseen eli lisäarvoa asiakkailleen tuottavaan liiketoimintaan.

Asiansa osaava tilitoimisto auttaa yritystä menestymään, mutta tämän avun ei tarvitse suinkaan rajoittua ulkoistamisen avulla saavutettavaan työtaakan keventämiseen. Koska tilitoimisto on talousasioiden asiantuntija, on hyvin luontevaa, että se tarjoaa asiakasyrityksilleen myös talousneuvontapalveluita ja auttaa niitä kehittymään parannusehdotuksia tekemällä.